Τεχνική υποστήριξη

Υπηρεσίες Λεπτομέρειες Σημειώσεις Κόστος
Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Η/Υ ή Περιφερειακού

Σύνδεση Οθόνης, Η/Υ

Εναρξη Λειτουργίας

Επίδειξη MS Windows

Σύνδεση Περιφερειακού

Επίδειξη Λειτουργίας

Προϋποθέτει την αγορά των προιόντων από το computeradiko.gr €10.00
Σύνδεση Η/Υ στο Internet

Εγκατάσταση Modem / Router

Δημιουργία Σύνδεσης

Επίδειξη MS Internet Explorer

Επίδειξη MS Outlook (email)

Προϋποθέτει την ενεργοποίηση γραμμής από τον Provider αν η σύνδεση είναι ADSL €10.00
Εγκατάσταση Windows

Προετοιμασία Δίσκου (format)

Εγκατάσταση Windows (τυπική)

Εγκατάσταση Drivers Περιφερειακών

Σύνδεση Περιφερειακών

Προϋποθέτει την αγορά του αντίστοιχου προγράμματος.

Δεν περιλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση των προγραμμάτων

€20.00
Τεχνικός Έλεγχος Η/Υ & Αποκατάσταση Βλάβης

Εντοπισμός Προβλήματος

Αντικατάσταση Εξαρτήματος

Αποκατάσταση Βλάβης

Έλεγχος Καλής Λειτουργίας

Η παραπάνω υπηρεσία αφορά προιόντα που είναι πλέον εκτός εγγύησης ή δεν είναι αγορασμένα από το computeradiko.gr .
Δεν περιλαμβάνεται η αξία ανταλλακτικών
€15.00
Windows Recovery Ανάκτηση λειτουργικού συστήματος Η/Υ σε εργοστασιακή κατάσταση Δεν περιλαμβάνεται η δημιουργία αρχείων ασφαλείας των δεδομένων σας €20.00
Αναβαθμίσεις

Εγκατάσταση Υλικού

Εγκατάσταση Drivers

Έλεγχος Καλής Λειτουργίας

Δεν περιλαμβάνεται η αξία ανταλλακτικών €10.00
Εγκατάσταση MS Office

Εγκατάσταση Προγραμμάτων

Επίδειξη Έναρξης Λειτουργίας

Προϋποθέτει την αγορά του αντίστοιχου προγράμματος.
Δεν περιλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση των προγραμμάτων
€10.00
Backup Αρχείων Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα που έχετε αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας Προϋποθέτει την αγορά αποθηκευτικού μέσου ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων €40.00
Ανάκτηση Δεδομένων Ανάκτηση δεδομένων από κατεστραμμένο δίσκο Προϋποθέτει την αγορά αποθηκευτικού μέσου ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα
Εγκατάσταση Antivirus Εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από επιθέσεις ιών Δεν περιλαμβάνεται η δημιουργία αρχείων ασφαλείας €10.00
Register New Account
Reset Password